Några bilder från arbetet med att återställa översilningssystemet
vid Vressel och Omma 2014-2015, ett vattenreningsprojekt.

11 september 2014

Arbete vid akvedukten (nere till höger) över Björkaån i Omma.
Arbete vid akvedukten (nere till höger) över Björkaån i Omma.
Mer att läsa om ängsbevattningen vid Vressel finns här.

6 oktober 2014

Bevattningskanal vid Omma.
Nyrenoverad bevattningskanal vid Omma.

19 oktober 2014

Vid Omma.
Den stackars gamla akvedukten vid Omma får se sig ersatt med ett avloppsrör.

25 november 2014

Arbete med bevattningskanal vid Vressel.
Arbetet med bevattningskanalen vid Vressel.

Arbete med bevattningskanal vid Vressel.
På någon sträcka kan den nya kanalen inte följa den gamla sträckningen utan måste gå bredvid.

26 januari 2015

w8013795 (141K)
Några sträckor, exempelvis där kanalen gränsar till fastigheter med avloppsanläggningar,
vattenbrunnar eller liknande, tätas den med mattor av bentonitlera.

5 februari 2015

Arbete med bevattningskanal vid Vressel.
Tidigare gick kanalen rakt igenom tomten med ängsvattnarbostaden.
I fortsättningen kommer den att passera här i ett rör.

Säker grävmaskin
Arbete med vattenförande kanaler har sina risker, det gäller att ha rätt säkerhetsutrustning.

Arbete med bevattningskanal.
Nu återstår inte många meter av den gamla kanalen.

22 februari 2015

Vressel, feb. 2015
I projektet ingår även att det skall skapas nya dammar.

16 april 2015

Vägmöte.
En väg skall höjas och då skall helst alla vara överens om hur mycket.

En gammal bevattningskanalbro.
En av de gamla ursprungliga broarna får leva vidare med nya prövningar.

Den norra delen av bevattningskanalen.
Meningen var att kanalen skulle ledas under Vresselvägen till den här sista norra delen, så blir det inte.
Det har sagts något om att vattnet då skulle kunna rinna baklänges, så nu blir den utan kontakt med resten
av bevattningskanalen. Att naturen kan vara så grym. Hoppas paddorna blir glada för sina nya dammar ändå.

21 april 2015


Planering för varma stilla sommarkvällar.

21 maj 2015

Efter 5-6 års planering och 9 månaders arbete i området blev det dags att inviga
Vressel-Omma nya översilningsanläggning.

Invigning av Vressel-Omma översilningsanläggning.
Efter några inledande tal blev det äntligen dags att öppna luckorna för vattnet. Invigning av Vressel-Omma översilningsanläggning.


Den gamla akvedukten vid Omma.
Den gamla akvedukten som en gång ledde kanalvattnet över Björkaån fick inte vara med på invigningen.

Invigning av Vressel-Omma översilningsanläggning.
Det var betydligt mer intressant att prata om den nya avloppsledning som skall leda kanalvattnet under ån

Översilningsanläggning vid Vressel.
Nu återstår att se hur och om natur och miljö förändras och om anläggningen fungerar som utlovat.

26 juli 2015

En äng vid Björkaån.
Arbetet med bevattningsanläggningen verkar nu vara helt avslutad. Det sista som gjordes
var att sätta upp nya elstängsel, men också möjlighet att vandra längs Björkaån.

Mer från livet i Vresselbygden.

Fler bilder på landskap och miljö.

www.vressel.se