Landskrona-Kävlinge-Sjöbo Järnväg

Maj 2013

Många banvallar överlevde sin räls och fortsatte sina liv som olika
slags vägar. Några bilder som visar hur det gick för järnvägen på
den tre kilometer långa sträckan mellan Omma (Sjöbo) och Öved.

LKSJ vid Omma.
Det är inte lätt att se att denna skogsväg strax väster om Omma en gång var en järnväg.

LKSJ korsar en skogsväg.
En tidigare järnvägsövergång framträder nu tydligt som vägkorsning.
Härifrån kan man lätt att vandra längs banvallen till stationen i Öved

LKSJ som risig skogsväg.
Den första sträckan påminner kanske inte så mycket om en vandringsled. Naturintresserade
kan säkert hitta något sevärt, annars hade tågresenärerna nog trevligare utsikt på sin tid.

LKSJ passerar Torps by.
Järnvägen passerade här Torps by. Även om växterna börjar
återta mark är det ingen svårighet att se var den gick.

LKSJ i våtmarkerna.
Banvallen blir mer och mer upplöst av grönska.
Längre fram blir den en del av en fuktäng där det växer
intressanta blommor om våren och betar djur under sommaren.

LKSJ på väg mot Öved.
Sista sträckan öster om Öved. Stationen ligger till höger om
den gula fabriksbyggnaden i bakgrunden. Att vi rör oss på en
gammal järnväg avslöjar den typiska banvaktsstugan till höger.

Järnvägsstationen i Öved.
Järnvägsstationen i Öved (aug. 2013).

LKSJ, stickspåret till stenbrottet.
Vi passar även på att ta en titt på spåret från Öved mot stenbrottet.
Med lite fantasi kan man lätt förstå att det gick en järnväg här.

LKSJ, stickspåret till stenbrottet.
Det blir ingen lång resa, vägporten för väg 104 är igenfylld.

LKSJ, stickspåret till stenbrottet.
På andra sidan av väg 104 ser vi spåret igen, som en kurva
och en lång raksträcka upp till stenbrottet vid Frualid.


Tidtabell från 1930

Tidtabell från 1930

Vressels järnvägsstation.

www.vressel.se