SKÅNES HISTORIA

SKÅNES HISTORIA

Ett citat av bokens inledning kan säkert locka till fortsatt läsning.

Att Skåne har gett namn åt Skandinavien är ett påstående som är värt att begrunda. Namnen Skåne och Skandinavien är nämligen identiska, språkligt sett. Enligt språkforskarna är Skandinavien ursprungligen en latiniserad form av den urnordiska benämningen på Skåne, vilken bör ha varit Skathinawjô; urnordiska var det gemensamma nordiska språk som användes från 200-talet e.Kr. till cirka 800. Överfört till latin skrevs detta namn först Scadinavia, senare Scandinavia, och namnet har i den formen så småningom lånats in i nordiska språk som benänming på hela den skandinaviska halvön.

Namnets ursprungliga innebörd vittnar om respekt från dem som en gång började använda det: dess första del, Skathin-, har nämligen med 'skada' eller 'farlighet' att göra, och dess senare del, -awjô, betyder helt enkelt 'ö' eller 'halvö'. Med andra ord betyder namnet Skåne ungefär 'den farliga ön (eller halvön)'....