CARL LINNÆUS SKÅNSKA RESA ÅR 1749

CARL LINNÆUS SKÅNSKA RESA ÅR 1749

En intressant beskrivning av livet, människorna och naturen i Skåne en sommar i mitten av 1700-talet.