FÄRS HÄRADS HISTORIA

Gottfrid Björkelund

Utgiven av Färs härads hembygds- och fornminnesförenings förlag 1973

Boken innehåller 400 sidor utförlig beskrivning av häradets historia från
medeltiden till våra dagar. En bra och intressant skildring av det verkliga livet.

Ett exempel är nedanstående citat.


År 1816 hände något, som kunde skrivas på brännvinets på den tiden mycket bedrövliga konto. Soldaten Moderus hade blivit kallad till tjänstgöring vid kapten Widegrens kompani av konungens eget värvade regemente i Malmö. Emedan bonden Truls Håkansson i Åsum skulle köra med ett lass ved till Malmö, betalade Moderus honom 16 skilling för att få åka till staden. De hade aldrig varit ovänner. Truls Håkansson hade med sig matsäck med fläskpannkaka och en flaska brännvin. När de hade kommit förbi Björka, var Moderus hungrig, och brännvinet och maten togs fram. Efter att ha druckit brännvin åto de fläskpannkaka. När Moderus ville ha mer av den, sade bonden nej, och Moderus började utlösa skällsord. Det gjorde också bonden, kallade Moderus för hund och gjorde min av att vända tillbaka till Åsum. Moderus fattade då tyglarna och körde i riktning mot Malmö. De körde fram och tillbaka och stundom på fältet bredvid vägen. Slutligen slog Moderus bonden på handen, så att denne tappade tyglarna och föll omkull på marken. Moderus körde skarpt ett litet stycke, matsäcken föll av vagnen, och han vände, inte för att hjälpa upp bonden utan för att taga upp matsäcken, men han körde dock ända fram till bonden, som tog tyglarna, återlämnade de 16 skillingar, som han hade fått av Moderus, och ämnade återvända till Åsum. Men de körde mot Malmö. När Truls för tredje gången hotade att vända och köra till Åsum, blev Moderus rasande, ryckte piskan från bonden och slog vettlöst, tills bonden förlorade medvetandet, varefter Moderus trampade på honom, tills han såg ut att vara död. Då ångrade sig Moderus och bad om hjälp i Björka. Den svårt skadade bonden lyftes av vagnen. Moderus följde med och blev i Sjöbo häktad. Bonden dog följande dag. Nådårspredikanten P. Gullander intygade, att Moderus hade blott två år tillhört församlingen men hade merendels varit i garnisontjänst, varför ingenting var bekant om hans kristendomskunskap. Truls Håkansson hade kommit från Öveds Torp, hade i 19 år tillhört församlingen, varit stillsam och kristlig samt ordentligt gått till nattvarden. Moderus dömdes av häradsrätten att liv sitt mista och halshuggas, men domen ändrades kanske av hovrätten, ty i senare domböcker nämnes en f.d. soldat Moderus i Färs härad.