UR FÄRS HÄRADS HÄVDER

AV
NILS M. SJÖBECK

1:a HÄFTET

LUND 1938


KÄLLOR:
Skånska Nationen av Sjöström.
Öveds och Södra Åsums kyrkoböcker.

1. PER OCH KARIN

Per Persson föddes på gården nummer 6 i Övedstorp medan Skåne lydde under Dan-
mark. Innehade fädernegården, som ägdes av greve Levenhaupt på Övedskloster, till vid pass
1708. Han avled på samma gård 1720. Var gift med Karin Olofsdotter i 44 år. Hon dog
1719. De hade haft 9 barn, 6 söner och 3 döttrar av vilka en son och 3 döttrar överlevde
honom. Dotter. Elna eller Helena.

2. HELENA OCH HANS.

Helena Persdotter var gift med Hans Hansson. De bodde på nummer 11 Öved in-
nan de vid pass 1708 övertog hennes fädernegård nummer 6 Torp (Övedstorp). Barn Ola
f. 1704 - Per blev möllare i Öved - Albrekt f. 1708. d. 1708. - Karna, gift 16 oktober 1728
med Olof Larsson i Vestre kvarn i Öved - Metta f. 1710. - Håkan 1713 - Tvillingarna
Agneta och Hans 13/12 1715 - Helena 14/7 1718 - Anders 3/7 1721 - Albrekt f. 1724 d. 1724
- Kjerstina 17/8 1725. Om Helena och Hans levde 1737 då sonen Hans innehade fäderne-
gården nummer 6 1/4 mantal eller flyttat till annan ort är obekant.

3. METTA HANSDOTTER.

Hon föddes den 5 december 1710, bars den 11 december till dopet av Anna Persdotter i
Åsum följd av hustru Helena Nilsdotter, i Torp, Per Andersson i Öved och Olof Mårtens
son i Vressel. Gift år 1737 med Bengt Trulsson i Torp. Barn Albrekt f. 1739, d. 1739. -
Albrekt f. 1741, d. 1741 - Karna f. 8 november 1740 - Håkan f. i juli 1744. Bengts mor
Hanna Håkansdotter, innehade gården nummer 8 i Torp 1/4 mantal, var först i 17 år 12
dagar gift med Bengt Albrektsson som dog 1709 den 14 maj 42 år och någon månad
gammal. Den 24 juli 1710 trolovade hon sig med drängen Truls Persson och vigdes vid
honom den 28 augusti samma år. Bengt deras son född 5 dec. bars till dopet 10 december
1711 av Charlotta juliana Schougård följd av Hanna Persdotter och Anders Persson båda i
Torp. Efter det att Hanna upphört att ha gården tyckes den ha blivit delt mellan halvbröderna
Albrekt Bengtsson gift med Edela Persdotter och Bengt Trulsson.

4. HÅKAN HANSSON

Efter en från fru Olga Rittfeldt upprättad och erhållen stamtavla lemnas om Håkan
Hanssons ätt följande ledning.

Håkan född den 29 juli 1713 i Övedstorp, gifte sig 1750 med Ingar Andersdotter och blev
lantbrukare på nummer 20 Öved. Håkan dog den 3 april 1786. Ingar född den 22 december
1723, dog den 12 juni 1785 var dotter av bonden, Anders Trulsson och dennes hustru Eljena
eller Helena Andersdotter på nummer 20 Öved. Bern: Ola född 27 mars 1754 död 12 oktober
1755 - Ola född 1756 - Anders född och död 1760 - Elna - Albrekt (senare bosatt på
Uppåkra gård).

Ola Håkansson född den 17 oktober 1756 på 20 Öved död den 25 december 1817 på
Uppåkra gård, var akademi prebende hemmansåbo på nummer 7 Stora Uppåkra. Han
var första gången gift med Karna Andersdotter född 27 februari 1772, å nummer 4 Hjärup,
dog 8 aug. 1814 på nummer 7 Stora Uppåkra. Hon var dotter av nämndemannen Anders
Bengtsson och hans hustru Else Christoffers dotter. Barn Håkan.

Håkan Olsson, i ordningen tredje barnet, var åbo först på nummer tolv i Östra Thorn
sedan på nummer 8 Vallkärra Thorn. han var född den 5 november 1796 på nummer 7
Stora Uppåkra och dog den 11 december 1868 i Lund och blev begraven på Vallkärra kyrko-
gård. Han var gift med Hanna Svensdotter i hennes andra gifte. Hon var född den 1 sep-
tember 1791 i Hardeberga och dog den 13 februari 1859 i Vallkärra, var dotter av bonden
Sven Jönsson och Kjerstine Andersdotter och hade första gången varit gift med prebende-
åbon Jöns Nilsson å nummer 12, Östra Thorn; Barn Johanna.

Johanna Håkansdotter var första barnet, född den 1 augusti 1824 i Östar Thorn, död
den 7 januari 1892 i Burlövs församling, begrovs på Burlövs kyrkogård. Den 2 april 1841
gifte hon sig med timmermannen Ola Håkansson Lindberg, född den 16 mars 1817 på num-
mer 20 Reslöv, död den 2 juli 1895 i Lund, begraven på Burlövs kyrkogård . Han varson av
åbon och rusthållaren Håkan Svensson och dennes hustru Boel Olsdotter. Barn Elsa.

Elsa Lindberg var andra barnet, född i Lund den 10 februari 1845, avled nyårsdagen 1924 i
Halmstad. Den 28 december 1867 gifte hon sig med sjökaptenen Ferdinand Nilsson Gull-
berg född 30 juni 1836 i Hälsingborg, död 3 maj 1898 i Göteborg. Han var son
av hovslagaremästaren och vapensmeden vid Mörners husarer Nils Gullberg och hans hustru
Helena Cecilia Lindberg. Vapensmeden, var bror till häradsskrivaren i Oxie, Skytts och
Vemmenhögs härad Knut Gullberg, söner av bonden Ola Gullberg och Elna Knutsdotter.
Barn, Olga.

Olga Vilhelmina Elisabeth Gullberg, första barnet, född 21 februari 1875 i Lund, gift
16 december i Göteborg med bokhandlaren Axel Emil Rittfeldt i Halmstad född 16 decem-
ber 1872, i Karaby socken av Bohuslän, student i Göteborg 1891 son av kantorn Johan
Fredrik Rittfeldt och Susanna Andersdotter. Barn Artur Fredrik Rittfeldt, första barnet,
juridisk studerande, född 10 oktober 1898 i Halmstad, dog 11 januari 1935.

5. EN DYSTER SOMMAR

Sommaren 1893 blev vårsäden dålig på den magra jorden i Sjöbotrakten, en följd av längre
tids torka under växten. Min far behövde hemta ordentlig skörd från sin åker. Mycket
kreatur hade han inte på sina 25 tunnland, en häst, två kor, utom får och svin. Förtjän-
sten av hemmanet i torra år syntes inte stor fastän hushållet bestod en del av året endast
av far och mor. Flera år förut hade jag mest vistats hemma men denna sommar hade jag
som den 9 november året förut fyllt 26 år hållt mig mer borta och arbetade på sommaren på
flera platser åt min bror Hans på hans åtagna arbeten. För resten var 1893 det första år jag
på allvar lärde murarearbete med arvode 1 kr. 50 öre för dag under 11 timmar.

Nils M. Sjöbeck
Nils M. Sjöbeck

För min far, som i sin krafts dagar torde varit den starkaste i byn, såg det under som-
maren mera dystert ut. Han insjuknade, måste intaga bädden och höll sig klen en tid. Även
hästen fick ont, så att han i tjudret sprang runt som en galning, annars om han blev för-
spänd vagn eller redskap ville han ej vrida sig utan färden skulle jämt bära rakt fram. Bror
Hans som vissa tider på sommaren arbetade Sven Anders hus i Sjöbo och på apoteket
och nätterna vistades hemma, hjälpte till om morgon och kväll i hemmet då far låg till
sängs. Under sommaren vistades jag dels i Slogstorp dels på Kristineberg och när jag kom
hem hörde jag att far ville sälja hemmanet varför jag rufvade på att köpa detsamma. Inte
hade jag mycket att köpa för, 600 ā 700 kronor, men far sålde det likväl till mig samma
sommar för 4,000 kr. med förbehåll att varje dag dessutom erhålla två liter mjölk och rätt
för mig att tillträda hemmanet den 1 augusti 1894. Far hade köpt hemmanet, då något över
28 tunnland, i december 1859 för 3,040 kronor av friherre Otto Ramel (f. 1833. d. 1900.) på
Övedskloster. Den tiden ansågs stället med sina dåliga sandfält, som knappt lämnade nö-
digt fårbete, men hade endast några tunnland medelgod jord, för att ett av de allra sämsta i
Södra Åsums socken. På planen fanns lera och genom att far körde ut sådan på åkrarna, er-
höll växtligheten bättre näring.

6. AGNETA OCH HANS

I unga år övertog Agnetas tvillingbror Hans deras föräldrars gård. Redan 1737 är han
bonde och de första åren lär Agneta stannat i hemmet men sedan antagit tjänst på Öveds-
kloster. Den 25 mars 1742 gifte sig Hans med Hanna Andersdotter. (född den 14 februari
1720, den 8 december 1771.). Hon var dotter av bonden Anders Persson och Sissa Nilsdotter
på nummer 5 Torp samma gård som hennes syster Bengta gift med Hans Andersson senare erhöll.

På Closter uppehöll sig nu handskmakaren Sven Berg som lär haft sitt föräldrahem längre
uppåt landet, möjligen Småland där grevliga familjen Levenhaupt på Closter egde herre-
gården Vinäs och för honom fattade Agneta tycke. Utan att ta hänsyn till de åsikter som
utgick från hennes anhöriga gifte hon sig med honom på Closter fjärde posttrinitatis dag.
(11 juli 1745.). Först bosatte de sig i Torp där Agnetas barn föddes tre gossar och två
flickor. Dottern Anna född mellan 22 och 23 oktober 1745 bars till kristendomen av Metta
Bengt Truls i Torp, åtföljd av Hanna Hans i Torp, Anders Jönsson i Öved och Håkan
Hansson i Torp. Dottern Bengta född 30 september 1749 bars 19 posttrinitatis dag (1 okt.)
av Metta Bengt Truls åtföljd av Hanna Anders Jöns i Öved, Per Hansson i Östar mölla och
Hans Hansson i Torp. Sönerna Per född 10 ā 11 oktober 1748, dog i nov. 1748. Nils född
mellan den 25 och 26 juli 1753 och Jöns den 2 juli 1755. Flera år under hennes äktenskap
måste hon uppleva en bekymmersam tid, isynnerhet de tre år Berg rest ifrån henne utan
att lemna vetskap om var han befann sig. Men sedan vid pass 1758 hemkom med en sam-
lad kassa omkring 300 daler köptes först ett hus i Torp och sedan en större gård i Klamby.

Hans Hansson den yngre hade även barn. Per född omkring 1744 Truls 15 september
1756. Karna mellan den 15 och 16 september 1746 Bengta 12 december 1751. Hanna 1753
och Elna 6 januari 1763. Karna gifte sig i Öved med bonden Kristoffer Larsson i Åsum
15 november 1771. Bengta med bonden Anders Johnsson i Åsum 22 februari 1773. Hanna,
som Agneta burit till dopet, med Anders Åstradsson i Vressel 12 januari 1776 och Elna
med Pål Lundborg 9 maj 1786 i Öved.

Kristoffer Larsson hade med Karna Hansdotter barn. - Lasse född 1773, - Hanna
1777 - Nils 17 april 1785 - Malena 29 januari 1780, alla födda i Åsum. Lasse gifte
sig med Hanna Nilsdotter i Grimstofta och Malena med bonden Jöns Persson i Åsum.

Anders Åstradsson i Torp hade barn Anders f. 1779 - Hans f. 1783. d. 1784 - Hanna f.
2 maj 1785 - Elna f. 25 april 1788 - Hans f. 14 maj 1791 och Per f. 1794 d. 15 mars 1803,
alla i Torp.

Smeden Pål Lundborg hade med Elna Hansdotter barn. - Per f. 8 januari 1788 -
Hans f. 1790. d. 1791 - Bengta f. 1792 - Hans f. 1795 - Hanna f. 1798 - Kjersti f.
1801 och Johan f. 1803. Bengta gifte sig med sin kusin Per Andesson i Klamby, Hanna
med Nils Nilsson i Sjöbo 5 och Kjersti med Nils Nilsson i Sjöbo 4. Alla Lundborgs barn
voro födda i Åsum.

7. LITE MYSTIK

Anna Berg, handskmakarens äldsta dotter hade lärt konsten att tyda händernas linier, en
konst som inlärdes även av hennes yngste son Sven Sjöbeck. Hon kände även andra versio-
ner, till exempel dagen innan hon dog nämnde hon vilket klockslag hon skulle dö, något som
också punktligt slog in. Vid nära tjugo års ålder, 21 aposteln Mattei dag i september 1765
gifte hon sig i Öved med den 12 år äldre hov- och smedmästaren på Övedskloster, Nils Sjö-
beck. Ännu hade hon sitt hem i Torp och kom att vistas i Öved yttreligare tre eller fyra år.
Hennes man sades vara född i Ullstorp, hade okänd anlänt till orten och fått platsen som
smed på gården. I sina göromål hade han gjort sig aktad så i handel som vandel och
trots att han levde i bränvinstidens tidevarv förmådde ingen honom att på en gång förtära
mer än högst två supar. Utom sina kunskaper i smedyrket egde han praktisk kännedom uti
många sjukdomar hos såväl djur som menniskor, varföre han ofta måste begiva sig ut
på resor. Ofta hörde Anna vid pass en halvtimme före hans hemkomst dånet av en skjuts
köra inåt gården och det upprepades så titt att hon utan misstanke snart kunde vänta hans
hemkomst. Så sparsam med supen som mannen var inte hon, ty hon kunde förtära både
en och flera supar och kanske Sven bråddes på henne ty vissa tider kunde han supa nästan
utan gräns, medan han däremot längre tider smakade ingen sprit alls, utan då i stället ban-
nade alla fullbultar.

Vid pass 1767 köpte hennes far sitt hemman i Klamby och därefter lemnar Agneta foster-
bygden för att sitta som husmor på en större bondgård. Även Anna lemnar orten, i Brand-
stad får Nils egen smedja och sköter hammaren mer än tio år på si nya plats. I Öved
föddes hennes två äldsta söner. I Öveds kyrkobok står därom. Tjugofemte Jakobs dag i
juli 1766 döptes smeden Nils Sjöbecks och Anna Bergs son Hans som föddes förliden sön-
dag buren till kristendomen av välborna fru grevinnan överstinnan Amalia (Levenhaupt)
Ramel, henne följde ladufogdehustrun Elna Michelsdotter, inspektor Hans Vitt i Omma
och magister Viedeman på Övedskloster. Sonen Mårten född 26/9 1767, bars till dopet av
fru Elna Mickelsdotter åtföljd av Ingar Håkans Svens i Öved, Ander Jönsson i Öved och
Per Olsson i Orlahuset. I Brandstad får Anna sju barn och sedan hon flyttat till Omma får
hon två där. Hennes far handsmakare Berg levde ej många år i Klamby. Han dog av
lungsot den 26 maj 1773 men dermed kunde inta Agneta lemna Klamby. Jämte barnen
kunde hon reda utgifter son vidlådde hemmanet så att detta stannade i deras ego.

Sina sista år kunde Anna uppleva i Omma som låg sydost från Torp. Närmare än en tim-
mes tid kunde man färdas emellan dessa byar. Smedjan låg på hällan inne i byn, norr om
den stora ängen som sträckte sig utmed ån. Någon nämnvärd större väg ledde inte dit ty
byn låg mera avsides, annars gick stora landsvägen över sydligaste delen av Omma ägor,
men till den hade man minst en halv timmes väg ifrån byn. Den byggnad Nils erhållit till
bostad hade förut bebotts av inspektor Hans Vitt och torde ha sett bättre ut än byns andra
bostäder, utkorades för ett spökhus och det troddes att någon av husets forna innevånare
efter sin bortgång ställde till oväsen.

I spökhuset höll något oförklarligt gerna till även sedan smeden Nils Sjöbeck fått sin bostad
i inspektorsbyggnaden i Omma. Band annat hördes smedbälgen gå, slipstenen rulla ikring,
skepnaden av ett får visade sig i farstun och en del annat konstigt men husfolket vandes
därvid och då det inte kom dem till skada måste spöket regera.

Hans Vitte född 1713 i Östraröd inspektor på Övedskloster 1763-1774 dog 1781. Efter hans
bortgång erhöll Sjöbeck bostaden på städja av friherre Hans Ramel.

Städjebrevet har följande lydelse.

Mitt insockne frälse gatehus i Omma by och Åssums socken som förre inspektoren Vitt be-
bott bortstädjes härmed till husmannen Nils Sjöbeck att nästa vallborgsdag få tillträda 1782
jämte med den därtill anslagna egendom få nyttja och bebo emot följande vilkor

1. Betales i rättan tid varje Mickeli årliga landgille räntas med sex Riksd Banco specie.
2. Sköter och hävdar hus och egendom enligt lag och kunglig förordning
3. Fredar och ej på minsta sätt ohägnar skogar
4. Håller sig strävsam och lydig uti allt vad honom skäligen befalles

Enär han detta nöjaktigt fullgör har han att trygga sig vid en rolig besittnig och har sig
för vederbörande kronobetjenter anmäla att som åbo för detta gatehus bliva antecknad.

Övedskloster den 29 oktober 1781
Hans Ramel

Uti kronans jordebok och övriga handlingar för åbo antecknadt och infört betygas.

Sjöbo den 1 november 1781.
Jac. Malmros, (häradsskrivare).

Smed hade funnits i Omma innan dess, hurlänge vet man inte. I Åsum skötte Pål Lund-
borg hammaren, i Torp fanns ingen, Björka och Sjöbo hade nog ingen heller. Sjöbo hade
genom gästgivaregården och tingshuset mera tillhåll sedan vägen från Malmö till Simris-
hamn genom Tosterups ora lades dit. I slutet på sextonhundratalet gick landsvägen från
Tolånga norr om Oran i närheten av byarna Drövla och Gumparp vilka då utgjorde större
byhem som med årens lopp alltmer försvann, strök fram i närheten av Värpipan och lär
följt backens utkant för att följa Ilstorps gräns och sedan tagit en rundtur över Björka-
slätten med en böjning till Klingavälsbro, Sjöbo fann sig den tiden, som ett styvbarn,
utan allfartsväg, med en dålig markväg.

8. AV PRÄSTSTÅND

Maja Bunthen, prästinna, född 1670. d. 1731 var dotter av kyrkoherden Mattias Glatte i
Östra Eneby och Maria Johansdotter Syrman. Hon gifte sig med kyrkoherden Jakob Bun-
then. En bror till henne var pastor vid storkyrkan i Stockholm.

Jakob Bunthen var son av kyrkoherden Salomon Casparsson Bunthen och Birgitte
Jakobsdotter blev kyrkoherde i Ilstorp 1705 och i Björnkulla 1712. Han dog 1723. Söner.
Salomon, student - Johan, inspektor.

Johan Bunthen, född i Ilstorp 1705, dog i Klamby 9 november 1760, student 1729, in-
spektor, bosatt i Klamby var 2 gånger gift, första gången med Anna Katarina Flensburg,
f. 1714 d. i Brandstad 1750.

Ulrika Eleonora Ahlström, d. 16 april 1690, 74 år gammal var dotter av kyrkoherden
Olaus Ahlström i Brandstad och Anna Maria Krag blev i Brandstad gift med Johan
Bunthen. Döttrar Johanna Elisabeth. - Maja Oliva. f. 1755 bars 30 juli till dopet av pastor-
innan Katarina Boman åtföljd av trumpetaren Petter Lundberg, Ursilia Ahlström och Ingrid
Lysa Sommar.

Olaus Ahlström född i Vestra Ahlstad 1680 d. 1742 var son av kyrkoherden Asser Olsson
blev kyrkoherde i Brandstad 1711. Gift 1711 med Anna Maria Krag f. i Kjerrstorp 1688
d. i Brandstad 1762. Söner Ahasverus, kyrkoherde i Gessie - Didrik, hovrättskommisarie.
Döttrar Helena Kristina, prästfru i Vomb - Katarina Jakobea, gift med kyrkoherde Bo-
man i Brandstad - Ulrika Eleonora.

Johanna Elisabeth Bunthen född 24 mars 1753 i Klamby d. 14 februari 1825, gift första
gången med Nils Berg den 1 januari 1776, bosatt i Klamby, andra gången 1794 med Nils
Persson från Hårderup. Hon bars till dopet av Jungfru Ursilia Ahlström åtföljd av fru
Almgren, Petronella Ahlström och hustru Persson.

Nils Berg f. mellan den 25 o. 26 juli 1753 i Övedstorp, d. i Klamby 27 mars 1793 var son
av handsmakaren Sven Berg och Agneta Hansdotter. Han hade eget lantbruk i Klamby.
Söner Sven, lantbrukare i Klamby - Ola, lantbrukare i Klamby. Dotter Anna Maja,
gift med Nils Larsson i Bransta, (Elna f. 1784 d. 1788, Ola f. 1788 d. 1791).

Ola Berg f. 28 oktober 1792, d. 1864, var lantbrukare i Klamby, rik, sparsam, gift med
Bengta Andersdotter, hans kusin.

Bengta Andersdotter f 15 juni 1790, d. 1854 var dotter av Anders Hansson i Klamby och
dennes hustru Bengta Berg som var syster till Nils. Hennes sparsamhet gick som rykte
att hon hade någon som drog ägodelar till henne från andra, en tjuvaktig hustomte. Det
sades att hon fick för något osynligt sämre ro. Döttrar Bengta gift med Nils Andersson i
Frenninge - Elna gift med Sven Andersson i Brandstad - Anna gift med Per Nilsson, lant-
brukare i Klamby.

9. SLÄKTEN LUNDBORG

Byarna Vressel, Öved, Omma och Åsum låg ej längre ifrån Torp än att man inom en
timme kunde gå däremellan. Färdevägen där i äldre tid var nog på många ställe besvärlig
och det kom på friherre Hans Ramels lott att göra dem bättre. Han gjorde raka vägar
på sina gods, varest hans ädla grevinna Amalia Beata Levenhaupt sedermera färdades med
sitt stålgrå sexspann, körda av Hans Molin, en av Gösta Molins i Sjöbo förfäder.

Helena Persdotters avkomlingar spridde sig snart till angränsande byar. Tre av Hans
Hanssons döttrar trivdes bra i Åsum. Elna den yngsta av systrarna uppnådde högre ålder.
Hon hade i Öved den 9 maj 1786 gift sig med smeden Pål Lundborg i Åsum, sedan hennes
äldsta syster Karna nära femton år levat i Åsum som gift tillsamman med Kristoffer
Larsson, vilka blevo gifta i Öved den 15 november 1771, tre veckor före det deras mor
Hanna Andersdotter den 8 december dog 52 år gammal. Lundborg var då änkling efter sin
första fru Bengta Mårtensdotter, med vilken han 1777 blivit gift.

Smeden i Åsum bodde i sydvestra hörnet vid vägen mot Sjöbo-Hörby och Åsum-Öved. I
nyare tid låg smedjan mitt emot bostaden men på andra sidan Hörbyvägen. Det blev för-
behållet åt en av Helenas avkomlingar byggmästaren Hans Sjöbeck i Löberöd att sedan
huset 1895 rivits ned transportera gråstenarna till Sjöbo för att insättas som grundmurar i
Mårten Anders hus.

Pål Lundborg dog den 22 februari 1822 vid pass 75 år. Äldre sonen Per född 1788 över-
tog faderns smedja. han blev gift med Karna Nilsdotter född i Åsum den 20 november 1795.
Deras barn voro Per född 25 februari 1819 - Johan f. 6 augusti 1816 - Ola f. 7 oktober
1820 - Paul f. 17 mars 1823 - Nils f. 27 febr. 1833 - Hans f. 3 juli 1835 och Bengta f. 31
oktober 1817. Sonen Per blev smed i Åsum, lantbrukare i Näsby, bodde sist i Lund, var far
till kontraktsprosten Matteus Lundborg i Kristianstad och sysslomannen vid Lunds lasarett
Per Lundborg - Pål blev bokhandlare i Lund och dog 1886 - Nils blev adjunkt och gym-
nastiklärare i Karlskrona - Hans blev pedagog i Laholm, dog den 20 juni 1868, var gift
med Emma Fatima Liedersdorf f.1840. Hon blev omgift med bokhållaren Carl Schöld f.
1836. d. 1879. Adjunkten Nils Lundborg hade en mycket vacker sångröst, han hade tagit
studierna så pass att han predikade i Södra Åsums kyrka. Brodern Per ärvde med sin
hustru Bolla Matsdotter en stor bondgård i Näsby som ägts av hennes föräldrar sedan
hennes båda bröder, den ene dött naturlig död och den andre drunknat vid ett tillfälle han
skulle rasta hästen i ån. Detta hemman skötte Lundborg så att han nödgades lemna det
nästan utfattig. Vid avresan därifrån tog fru Bolla sitt bohag under armen, gick därifrån
och när hon nådde ett stycke från gården upp på en mindre backe vände hon sig om, betrak-
tade barndomshemmet och fortsatte sedan sin vandring.

10. SÅNGKÖR I SÖDRA ÅSUM

Numera har även Färs härad en sångkör, bildad antingen 1937 eller året förut med syfte
att förhöja sången bland allmogem. Våra bästa sångare i Sjöbo, Evert Palmkvist f. 26/2
1903, Adine Lundström f. 25/12 1898 och Ragnar Thorell f. 23/6 1905 håller sig inte heller
på avstånd då tillfället är gynnsamt. Dessutom är Palmkvist god fiolspelare, sedan yngre
år framstående musikant och fröken Lundström sköter piano och sång på ett utmärkt
sätt. Kören, som i Sjöbo har många anhängare, samlar sig på fredagskvällarna för att öva i
sång och musik. Sig själva och andra till nöje och trevnad.

11. NYBYGGARNA I SANDBÄCK

Av byns 4 bönder och 2 husmän fanns före 1859 ingen som själva ägde det hemman han
brukade. Ungefär hälften av byn hörde under Övedskloster, den andra lydde under Sövde-
borg. Så fortgick det till 1859 då den ädle baron Hans Ramel på Övedskloster genom
auktion i Sjöbo tingshus till moderata priser lösryckte det från godset.

Nummer 1 Sandbäck, rödjerna kallade, såldes för 20,000 kr. i ett rop till Jöns Andersson,
Pål Åkesson och Anders Nilsson. Nummer 5 till Jöns Mårtenson, Anders Persson, Mårten
Sjöbeck ( son till Sven Sjöbeck i Omma) och Anders Olsson. Nimmer 7 till Ola Nilsson,
Nils Jönsson, Lars Andersson, Per Åkesson och Nils Ström. Alla måste därefter helt
eller delvis uppföra nya byggnader som på gammalt vis fick ståta med lerklinta väggar
under halmtak.

Ett eller två år senare sålde greve Alfred Piper på Sövdeborg n:r 2 och 6 till Håkan
Olsson, n:r 3 till Nils Olsson, Ola Nilsson (Clausson), Ola Jönsson, Anders Jönson och
n:r 4 till Jöns Pålsson, och av nummer 2 tiil Bengt Nilsson. Endast den sistnämnde er-
höll bostad på planen, de övriga måste uppföra nya byggnader.

Sidan som PDF-fil för utskrift.


Tack till Percy Ljunggren för bidraget.

Till 2:dra HÄFTET

Mer från livet i Vresselbygden.

www.vressel.se