Ett kort besök i Sjöbo centrum

Sommaren 2011

Bilder från en timmes promenad för alla som ännu inte varit där.

Det tidigare järnvägshotellet.

Det fanns en tid då Sjöbo var en järnvägsknutpunkt med station och järnvägshotell. Idag är denna storhetstid förbi och järnvägarna borta. Stationshuset är rivet och ersatt med ett barackliknande tegelskjul för busshållplatsen. Järnvägshotellet finns dock kvar, inte som hotell men huset står där. Man kan undra hur det kommer att se ut här i framtiden, ryktet säger att området skall bebyggas med bostäder. Om någon är nyfiken så ligger huset i hörnet av Hotellgatan och Järnvägsgatan.

Möllan i Sjöbo.

Det finns nog inte många platser där man kan bo centralt och ha en så här stor fin vindmölla som närmsta granne. Uppförd 1740 i Omma, ombyggd och flyttad till Sjöbo i mitten av 1800-talet, i drift till 1968 och renoverad 1985 av nuvarande ägaren Sjöbo kommun.

Nya torg, Sjöbo.

Nya torg (Oxtorget) i Sjöbo, platsen för djurmarknader 1898 - 1999. Den fina hästen har tillverkats av konstnär Åke Harrström, Norrköping och målats av konstnär Peter Larsson, Skartofta.

Gamla torg, Sjöbo

Ett trevligt inslag i Sjöbo är att man använder den gamla skånska (danska) namnformen på torgen. Således heter platsen på bilden Gamla torg, inte "Gamla torget" som man tyvärr får höra och se ibland. Kan vara bra att veta om man skall besöka Gästgifaregården som syns bakom bilarna på parkeringen.

Tidigare tingshuset, numera Sjöbos kommunhus.

Det är omöjligt att röra sig i Sjöbo centrum utan att lägga märke till nya tingshuset på Gamla torgs södra sida. Det är byggt 1904 med bland annat sandsten från Öved. I slutet av 1960-talet verkar brottsligheten i häradet tagit slut för då flyttade tinget till Ystad. Huset är sedan dess Sjöbo kommuns kommunhus och växte med en tillbyggnad 1974.

Gamla tingshuset, Sjöbo

Sjöbos äldsta hus, gamla tingshuset, byggt 1771 och tingshus till 1905 då tinget flyttade till nybygget på andra sidan gatan. Huset har troligen blivit utsatt för omfattande renovering och har fått utstå att vara både kafé och tidningsredaktion genom åren. Det ligger på Gamla torg bredvid gästgiveriet.

Grimstoftabäcken

Grimstoftabäcken flyter rakt genom Sjöbo centrum, för det mesta synlig som här ett stenkast från Gamla torg. Den mynnar senare ut i Björkaån som mynnar ut i Vombsjön som blir dricksvatten för några kommuner i sydvästra Skåne.

Kungastenen på Orebacken.

Det skulle vara intressant att veta hur många kungar och drottningar som har besökt sjöbobygden genom tiderna. Ett tillfälle finns belagt, eller stenlagt, den 11 juli 1959 när hantverksföreningen i Färs firade 30-årsjubileum. Kungastenen står på Orebacken.

Fler bilder från Skåne.

www.vressel.se