Frualid, en horst med vulkaniska
inslag 2 km öster om Öved

Några bilder från en cykelutflykt
6 maj 2008

Utsikten söderut från Frualid.
Panorama över slutningen söderut mot Vombsjön, Romeleåsen i bakgrunden.
De högsta punkterna ligger drygt 100 meter över havet (Vombsjön 20 m).

Den branta norrsluningen.
På norrsidan är slutningen ganska brant.

Den lilla sjön Vassen
Intill norrslutningen har man skapat denna lilla sjö eller damm kallad Vassen.

Nyutslagna bokar.
Det växer mycket bok i området.

Spår av gamla stenbrott.
Det har brutits sten här sedan åtminstone 1700-talet vilket har satt sina spår.

Stenbrott vid Frualid
Även idag bryts det sten vid Frualid.

Här har det en gång gått en järnväg.
För järnvägsintresserade kan nämnas att här gick en
gång en järnväg mellan stenbrottet och Öveds station.

Varggrop.
Har ni problem med vargar är här ett exempel på hur man kan göra en varggrop. Nu är
det ett bra tag sedan det fanns vargar i Skåne så konstruktionen är inte helt modern.
På skylten nere till höger kan man läsa beskrivningen nedan av denna fornlämning.

Varggrop
Grävda gropar för fångst av djur har använts i vårt land ända sedan stenåldern. I Magnus Erikssons landslag, som tillkom på 1300-talet, föreskrevs att allmogen skulle hålla vargnät, varggård och varggrop. Denna skyldighet upphörde först 1864.
Varggropen försågs med ett lockbete på en spetsad påle eller i botten på gropen. Gropen täcktes av ris eller liknande, igenom vilket vargen föll ner när den försökte nå betet.
Även räv har fångats på liknande sätt.
Fornlämningar är skyddade enligt lag.

Vår i bokskogen.
Frualid är ett lämpligt utflyktsmål väl värt ett besök, inte minst för de naturintresserade.

Fler bilder från Skåne.

www.vressel.se