Äskebäskan, bara gamla träd

Från en promenad i november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Större hackspett.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Äskebäskan, november 2008.

Från en skylt på området.
Från en skylt på området.

Fler bilder på landskap och miljö.

www.vressel.se