20 mars 2017

Träd på vift

Konsten att flytta träd som kom i vägen för en kommande spårväg.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
Långa rötter kapas.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
Ett specialfordon, som inte låter sig enkelt beskrivas i ord, rekvireras från Tyskland.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
Specialfordonets arm omfamnar trädet.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
En stor skopa gräver sig under trädets rötter.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
Dags för trädet att tillfälligt lämna det jordiska.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
Det hela läggs upp på fordonet för transport.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
Nu återstår bara att önska trädet all lycka på den nya växtplatsen.

Flyttning av träd från Clemenstorget i Lund.
En resa med den kommande spårvägen kommer jag nog att göra,
till trädens nya växtplats vid ändhållplatsen för att se hur det gick.

Fler bilder från Lund.

www.vressel.se