Några bilder från en promenad i Lund

Oktober 2007

Här gäller det att se upp.

w57505 (84K)
Lyfter man blicken från skyltfönstren kan man
få se dessa vackra tak på en del gamla hus.

w58007 (77K)
Det är tråkigt att det inte byggs så här längre.

w57991 (118K)
Jag undrar om dessa sticks.

w57514 (62K)
Ett torn många ser men få har sett.

w57645 (105K)
En lunnapåg.

w58076 (181K)
Ett monument även känt utanför Skåne.

Stadsparken

w58044 (274K)
I stadsparken växer många färgglada växter.

w58050 (167K)
En minnessten mitt i ankdammen.

w58053 (178K)
? ? ?

Fler bilder från Lund.

www.vressel.se