En resa i bild längs Lund-Revinge-Harlösa järnväg år 2005

100år efter banans invigning och 66år efter dess nedläggning.
I brist på tåg gjordes resan med cykel den 19 januari.

Högevall, banans ändstation i Lund, ligger ungefär fem minuters gångväg söder om Lund C.

Strax innan vi kommer fram till stationen passerar vi detta gula hus till höger. Vi får då anledning att minnas 130 åriga Lund - Trelleborgs Järnväg som en gång hade sin järnvägsbyrå här.

Vi är nu framme vid Högevall. Stationen sträckte sig längs parkeringsplatsen till höger. Vi kliver på den sista vagnen som står närmst.

Tittar vi ut genom tågfönstret till vänster ser vi stadsparken och de återstående resterna av den vall som en gång omgärdade Lund.

Tittar vi ut till höger ser vi tågen mellan Lund och Malmö.

Strax efter avgång upptäcker vi ett väntande godståg på Lund - Trelleborgs Järnväg, idag en industribana.

Tåget lämnar Högevalls station i sydvästlig riktning. Spåret går sedan i en kurva, runt stadsparken till vänster, fram till Lund Södra som ligger i väst-östlig riktning.

Efter en kilometer är vi framme vid Södertull där järnvägen passerar Malmövägen, Lund Södra ligger nu framför oss.

Stationshuset ligger kvar. Även om det har blivit något ombyggt är det inget tvivel.

Även banbyrån ligger kvar men här pågår troligen annan verksamhet nu.

Personplattformen är sedan länge borta, här ligger idag detta fängelse för personbilar.

Till vänster låg godsmagasin och lastkaj, till höger spårområdet. När spåret revs upp gjordes banvallen om till gång och cykelstråk. Även detta är nu upprivet här då området skall bebyggas med bostadshus.

Vi lämnar nu Lunds Södra, spåret går i en kurva och fortsätter mot nordost. Lokstallet är det sista vi ser av stationen när vi lämnar området.

Efter ytterligare en kilometers resa är vi framme vid Dalbyvägen och Lunds Östra.

Det är inte lätt att se att detta har varit en järnvägsstation. Till vänster låg personplattformen och till höger ett spårområde med betvågsstation och frilastplan.

Bron över motorvägen (E22). Det har aldrig rullat något Lund-Revinge-Harlösa-tåg över denna då de upphörde 10år innan den kom på plats. SJ har därefter använt spåret för transporter från Hardeberga stenindustri.

Vid stadens utkant ligger Vipeholm, Lunds regemente där det aldrig har funnits en enda soldat. Vi kliver av här, tåget fortsätter till Hardeberga och Södra Sandby.

Reselektyr och informationskälla:
Böckerna "BLHJ LUND STADS JÄRNVÄGAR 1901 - 1939"
och "Lund - Trälleborgs Järnväg 1875 - 1925 (50-års jubileumsbok)."

Fler bilder från Lund.

www.vressel.se