Hulta, gården som försvann


Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.

Hulta.