En ny vattenledning till Vombsjön

November 2011

Ett 235 m långt plaströr svetsades samman på stranden vid Vressel.


Röret levererades i "småbitar".


Rörbitarna placerades på en liten järnväg, arbetet kom då att gå som på räls.


Svetsningen av skarvarna gjordes från insidan.


Det behövdes en anslutningsfläns av stor modell.


De första 100 meterna. Det färdiga röret kommer att bogseras över sjön till södra
stranden där det skall ligga på bottnen och anslutas till Sydvattens anläggning.


Att svetsa med elvärme kräver eget dieseldrivet elkraftverk.


Det nästan färdiga röret i hela sin längd.


För att öka tyngden fylldes hålrum mellan inner och yttervägg med cement.


Den sista delen som ska avsluta röret ute i sjön.

Mer från livet i Vresselbygden.

www.vressel.se