Det årliga underhållet av vresselvägen.

5 juni 2006

Vresselvägen underhålls av de boende gemensamt genom en vägsamfällighet.
Den 5 juni var det dags för det årliga besöket av Vägverket produktions maskiner.

Vatten sprids på vägen
Först begjöt man vägen med en massa vatten så att den skulle bli mjuk.

Väghyvel
Därefter kom detta osannolika fordon med plogar överallt och körde fram och tillbaka ett par gånger.

Väghyvel
Nu skall vägen vara jämn.

Spridning av dammbindemedel
Efter att lastbilarna kört över vägen några gånger och packat
gruset var det dags att sprida dammbindande medel.

Årsmöte 2004
Vägsamfällighetens årsmöte 16 maj 2004 i scoutgården.

Vägunderhåll
Ett annat osannolikt fordon av lokal härkomst för vägunderhållet.

Kantskärning av Vresselvägen.
Den 25 maj 2009 kunde man se detta ekipage i arbete.

Konsten att återvinna grus.

Bredbandsfiber.
11 januari 2013, dags att dra bredbandsfiber längs vägen.

Mer från livet i Vresselbygden.

www.vressel.se