Orienteringstävlingen

Andrarums IF arrangerar en tredagars orientering 9-11 juli i området.

Till bilderna från 9 juli

6 juli 2007

orienteringsbilder
Det hela förbereds med att några vagnar ställs på plats innan ett omfattande regnoväder
drabbar Skåne. På kvällen ser det ut som att ån är på väg att svämma över.

7 juli 2007

orienteringsbilder
Under natten stiger vattnet betänkligt.

orienteringsbilder
Några vagnar har turen att stå kvar på "stranden".

orienteringsbilder
Annat måste bärgas ur "sjön".

orienteringsbilder
Några räddningsaktioner blev till och med äventyrliga.

orienteringsbilder
Så småningom kom lämplig farkost i bruk. Noteras kan att det
är första gången man har sett sådan användas på denna ängen.

8 juli 2007

orienteringsbilder
Tävlingsplatsen börjar ta form och detaljerna sätts på plats.

Till bilderna från 9 juli