Något om livet i bygden i slutet på 1800-talet
Med bidrag från Percy Ljunggren, Vressel.

Ur ett programhäfte för Valborgsmässoafton 1956 i Sjöbo folketspark.


Behovet av måltidsdrycker.

18970605
18820905

Att gå på auktion.

18760214

Deras stund på jorden.

18890601
18750825
18901201

Ett liv utan datorer, ordbehandlare eller kalkylprogram.

kassabok

Mer från livet i Vresselbygden.

www.vressel.se