Färsingen 1932
Ett bidrag från Percy Ljunggren, Vressel.

Ni som inte hann läsa den 1932 får en ny möjlighet här.

farsingen sid.1

farsingen sid.2

farsingen sid.3

farsingen sid.4

Mer från livet i Vressel med omnejd.

www.vressel.se