Veteranbrandbilar besöker Sjöbo.

31 maj 2014

Del 2; Några av de nästan moderna.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Veteranbrandbil i Sjöbo.

Till del 1, Några av de äldre.

Fler teknikbilder.

www.vressel.se