Blinge-knaggen
Ett bidrag från Percy Ljunggren, Vressel.

Värdefull information från den tiden.

Blinge-knaggen 1936, sid. 1.

Blinge-knaggen 1936, sid. 2.

Blinge-knaggen 1936, sid. 3.

Blinge-knaggen 1936, sid. 4.

Mer från livet i Vressel med omnejd.

www.vressel.se