När Björkaån skall vårdas

blir det blött om larvfötterna.

Oktober 2010

Maj 2013

Fler teknikbilder.

www.vressel.se