Några gamla traktorer att minnas.

S. Åsum, juli 2005, - Sjöbo, sept. 2011, - Harlösa, juli 2012, juni 2014
Björka, augusti 2014 - Övedskloster, september 2014.

Lite annat från en kommande sida.

 Tröska.

 Tröska.

Fler lantbruksbilder.

www.vressel.se