Klövvård

27 maj 2011

Klövar slits inte alltid på rätt sätt vilket kan förosaka skador och lidande hos djuren.
Klövvård är därför ett viktigt inslag i skötseln för att de skall trivas och vara produktiva.


Nedan kommer ett försök att beskriva hur denna anordning för nötkreatur används.


En blyg patient kommer från fållan där de varit insamlade.

v1703179 (144K)
Djuret hålls på plats med en grind.


Det hela hissas upp på bekväm arbetshöjd.


Klöven är nu stadigt förankrad för behandlingen.


Klövfräs i arbete.


Resultatet närmar sig, en nybehandlad klöve.

Fler lantbruksbilder.

www.vressel.se