Kartfjäril

Sommaren 2006

Kartfjärilen (Araschina levana), en sentida invandrare. I Sverige finns de troligen
bara i Skåne. Vid Vombsjöns sydöstra strand möter jag dem ofta på sommaren.

Kartfjäril, vårvarianten.
Kartfjärilen har en lustig ovana, de byter utseende.
De som kläcks på våren får denna rödgula färg.

Kartfjäril, sommarvarianten.
De som kläcks på sommaren får en helt annan färg,
det är lätt att tro att det är en helt annan art.

Kartfjäril
Sitt svenska namn har den fått från mönstret på
vingarnas undersida som påminner om en karta.


Fler insekter och småkryp.
www.vressel.se