Några vanliga insekter

fotograferade i trädgården i maj 2011.

7-prickig nyckelpiga.
Den första insekt jag lärde mig namnet på och fortfarande kommer ihåg.

Skinnbagge.
En del insekter kan sitta stilla hur länge som helst. Ibland får
jag peta på dem försiktigt för att se att de verkligen lever.

Kattostvisslare.
Den här verkar bara vilja sitta stilla när den har matrast.

Kartfjäril.
Kartfjärilen är lätt att upptäcka i maj, värre blir det
när det är dags för den svarta sommargenerationen.

Åkerhumla.
Humlorna tycks alltid vara igång och arbetar, det brummar överallt.

Humlelik dagsvärmare.
Det gäller att se upp, det är inte bara
humlorna som brummar så det går att ta fel.

Klaffgetingfluga.
En fluga i lånad kostym.

Solitär geting.
Nu ser kanske inte alla getingar ut som flugorna tror.

Myra.
En myra på villovägar.


Det är bra med långa ben när man har lång snabel.

Grävstekel.
Är man grävstekel är det väldigt praktiskt med spadar på frambenen.


Vägen till fullvuxen insekt kan både vara lång och slingrande.

Fler insekter och småkryp.

www.vressel.se