Några blommor på en fuktäng

30 maj 2010

Ett litet urval av de som lyste mest.

Ängsbräsma

Mandelblomma

Smörblommor och humleblomster.

Svartkämpar.

Smörbollar.

Kabbleka.

Teveronika.

Mest lik majnycklar.

Morgonstjärna

Gökblomster

Fler bilder på blommor och växter.

www.vressel.se