Blommor fotograferade 2007

1 april

Sälg
Sälg

Svalört
Svalört

Aftonstjärna
Aftonstjärna

4 maj

Kabbleka
Kabbleka

Vårkorsört
Vårkorsört

15 juni

Prästkrage
Prästkrage

Blåklint
Blåklint

Skatnäva
Skatnäva

Brunört
Brunört

Oxtunga
Oxtunga

Fläder
Fläder

14 juli

Blåeld
Blåeld

Förgätmigej
Förgätmigej

Springkorn
Springkorn

Vitklöver
Vitklöver

****

Hedblomster

växer i huvudsak bara i sydligaste delen av landet exempelvis på ängarna vid Vombsjön.
Jo, den finns även i Danmark under namnet gul evighedsblomst.

21 juli 2007

Hedblomster

Hedblomster

Hedblomster på Vombsjöstranden

Fler bilder på blommor och växter.

www.vressel.se