Sommar vid Vombsjön

Sommaren 2010

Några bilder från Vombsjön vid midsommartid.

Badplats vid Vombsjön.

Båtbryggan vid Vressel.

Björkaåns mynning.

Vombsjön.

Vombsjön.

Björkaåns mynning.

Vombsjön.

Dagens sista solreflexer i sjön.

Strandfynd vid Vombsjön.

Fler bilder på landskap och miljö.

www.vressel.se