Förfäders flit

15 mars 2009

När man strövar i Hultan stöter man förr eller senare på resterna av
ett gammalt stengärde eller stenhägnad. Det sträcker sig från Vressels
by nära bron över Björkaån rakt österut genom Hultan. Det skulle
vara mycket skoj att få veta när, av vem och varför det byggdes.

Stengärde i Hultan.
Det är bäst bevarat i östra delen men kan lätt följas hela vägen från byn.

Stengärde i Hultan.
För drygt 250 år sedan fanns här troligen ingen skog. Området
kallades då Hultavången och betecknades som ljungmark.

Stengärde i Hultan.
Spikrakt så långt man kan se.

*****

Pang!

29 maj 2009

Vressels skjutbana

Rester av en skjutbana.
Längs en väg i Hultan kan man se tre högar eller vallar av sten och grus. Det rör sig inte
om några stenåldersgravar eller medeltida offerplatser utan bara en gammal skjutbana.

Rester av en skjutbana.
Enligt Curt H. sköts det här till mitten av 50-talet.

Teleteknik.
Här finns fortfarande rester av modern (nåja) kommunikationsteknik.
Det utesluter åtminstone stenåldern.

Fler bilder på landskap och miljö.

www.vressel.se