Året vid mynningen

2012

Bilder som visar hur naturen vid Björkaåns mynning i Vombsjön förändras under året.

31 december 2011
31 december 2011

6 januari 2012
6 januari 2012

27 januari 2012.
27 januari 2012

5 februari 2012.
5 februari 2012

19 februari 2012
19 februari 2012

6 mars 2012
6 mars 2012

23 mars 2012
23 mars 2012

6 april 2012
6 april 2012

23 april 2012
23 april 2012

7 maj 2012
7 maj 2012

21 maj 2012
21 maj 2012

3 juni 2012
3 juni 2012

18 juni 2012
18 juni 2012

4 juli 2012
4 juli 2012

20 juli 2012
20 juli 2012

3 augusi 2012
3 augusti 2012

16 augusi 2012
16 augusti 2012

3 september 2012
3 september 2012

17 september 2012
17 september 2012

1 oktober 2012
1 oktober 2012

17 oktober 2012
17 oktober 2012

6 november 2012
6 november 2012

21 november 2012
21 november 2012

3 december 2012
3 december 2012

21 december 2012
21 december 2012

5 januari 2013
5 januari 2013

Fler bilder på landskap och miljö.

www.vressel.se