Alléer vid Öved

Juli 2013

Den kända.

Lindallén vid Övedskloster.
Denna 500 meter långa lindallé som pekar spikrakt på en entré på Övedskloster
är nog välkänd av många, även av de som inte åker här regelbundet.

Lindallén vid Övedskloster.
Den planterades en gång i jordfyllda brunnar i den mur som vägen går på.

Lindallén vid Övedskloster.
Jag undrar vad som händer när de 250 år gamla träden inte orkar stå själv längre.

De nya.

Väg 104 öster om Öved.
Det görs nyplanteringar, så vi kan säkert glädjas av alléerna även i framtiden.

De unika.

Furuallé vid väg 104 väster om Öved.
Det lär endast ha funnits två furualléer i Sverige. Den ena kan
man fortfarande se strax väster om Öved på vägen mot Harlösa.
Det har blivit glest mellan träden och omgivande grönska gör
att den kanske inte framträder så tydligt numera.

Furuallé vid Södra Övedsvägen.
Den andra svenska furuallén kan man se resterna av längs vägen mellan Vressel och Öved.

Den smala.

Väg 104 vid Övedskloster
Med gamla alléer kan det bli lite trångt ibland, något som trafikanterna får finna sig i.

Den ökända.

Tullesboallén.
Tullesboallén, vid vägen norrut från Öved mot Bjärsjölagård, är troligtvis
landets mest cykelovänliga allé, en två kilometer lång seg uppförsbacke.

Tullesboallén.
Jag är osäker på om det skall stavas Tulesbo eller Tullesbo så jag skriver som på kartan.

Det olyckliga.

Väg 104 vid Övedskloster
Aj aj!

Fler bilder på landskap och miljö.

Fler bilder från Skåne.

www.vressel.se