Fåglarnas linslus

6 maj 2006

En hyllning till de trevliga gulsparvarna.

De ställer alltid villigt upp och låter sig fotograferas.
Hade de bara förstått att inte sätta sig så att störande
grenar är i vägen hade lyckan varit fullständig.

i31340 (107K)

i31325 (99K)

i31336 (148K)

Fler bilder på fåglar.

www.vressel.se