Några fåglar fotograferade 2007

Det blev inte så många fågelbilder under året.
Här är några av de som inte hann gömma sig för kameran.

Phalacrocorax carbo
Storskarv

Larus ridibundus
Skrattmås

Emberiza citrinella
Gulsparv

Mårten
Mårten Gås

Picus viridis
Ung gröngöling

Phoenicurus phoenicurus
Ung rödstjärt

Erithacus rubecula
Rödhake

Carduelis chloris
Grönfink vid fröautomaten.

Talgoxe och grönfink
Talgoxe och grönfink vid fröautomaten.

Entita
Entita

Sångsvan
Sångsvan

Fler bilder på fåglar.

www.vressel.se