Lundavinklar

Bilder från Lund

Spiralkonst, Grönegatan.

Spiralkonst, Grönegatan.

Domkyrkan, Lund.

Domkyrkan, Lund.

Konsthantverk, Bredgatan.

Konsthantverk, Bredgatan.

Diskret konstverk, Sankt Lauretiigatan.

Diskret konstverk, Sankt Lauretiigatan.

Galler, St. Fiskaregatan.

Galler, St. Fiskaregatan.

Den raka vägen fram.

Den raka vägen fram.

Höst i spårvägsstaden Lund.

Höst i spårvägsstaden Lund.

Grönafaran dyker ljudlöst upp ur dimman.

Grönafaran dyker ljudlöst upp ur dimman.

Kylig väntan.

Kylig väntan.

Tråkigt att vi som går inte räknas.

Tråkigt att vi som går inte räknas.

Ständigt vilande cyklar.

Ständigt vilande cyklar.

Skulptur på Karl XI-gatan.

Skulptur på Karl XI-gatan.

Glad musik och sång i Monumentparken.

Glad musik och sång i Monumentparken.

Djurplågeri i Monumentparken.

Djurplågeri i Monumentparken.

Stadsparkdammen.

Stadsparkdammen.

Gatubild, Sockerkokaregatan.

Gatubild, Sockerkokaregatan.

Elklotter på Karl XI-gatan.

Elklotter på Karl XI-gatan.

Rea på vanlig svenska.

Rea på vanlig svenska.

Kontaktvägar på Stortorget.

Kontaktvägar på Stortorget.

Handel på Clemenstorget.

Handel på Clemenstorget.

Handel på Clemenstorget.

Handel på Clemenstorget.

Clemenstorget inramat.

Clemenstorget inramat.

Inringat på Mårtenstorget.

Inringat på Mårtenstorget.

Universitetshuset invigt 1882, exempel på en fin lundabyggnad.

Universitetshuset invigt 1882, exempel på en fin lundabyggnad.

Tingshuset invigt 2018.

Tingshuset invigt 2018.