Vombsjön
Bilder från sydöstra stranden vid Björkaåns mynning

Sommar

Ett av sjöns tillflöde, Björkaån, mynnar ut i sjön vid Vressel.

Östra stranden norr om åmynningen. Längst bort ligger en iordningställd badplats.

En bit av sydöstra stranden söder om åmynningen.

Sjön är vattentäkt för flera kommuner i sydvästra Skåne

För det mesta verkar vattnet klart och rent.

Det finns dock tider då man undrar om det är målarfärg eller vatten i sjön.

Sjöns vattennivå varierar och kan bli ganska låg i slutet av sommaren

Vid lågt vatten blir det gott om torrlagda musslor. Det är kul att följa deras vandringar, det går inte fort och orienteringen verkar inte vara den bästa.

Dags att flyga hem för kvällen.

Det är vemodigt med solnedgångar, en dag mindre att leva.

Bilder från 2004 och 2005.

Här finns fler Vombsjöbilder.

www.vressel.se