Vressel, byn vid Björkaån

Vressel

Kommer du från söder ser du byn framför dig när du passerar bron över Björkaån.

Från norr (Övedskloster) dyker byn upp efter en lång raksträcka.

Det finns inga namnskyltar men denna vägvisare undanröjer alla tvivel på att du kommit rätt.

Västerut mot Vombsjön finns en liten hamn med båtbrygga. Här kan fiske-intresserade hyra båt.

Åmynningen och inloppet till båtbryggan.

Hultan

Österut ligger Hultan, ett trevligt strövområde.

På väg mot Vombsjön

Här är alltid nära till sjön.

Bevattningskanal vid Vressel

Kulturhistoriskt intressant är denna ängavattningskanal som fortfarande syns tydligt i landskapet. Här finns en sida om detta..

En promenad i omgivningarna

Jag börjar med en sväng upp i skogen.

Jag kan välja mellan öppen skog med tall och björk...

....eller mörk trollsk med granar.

För att inte störa djuren smyger jag förbi denna damm som vårfloden lämnat efter sig.

På andra sidan skogen passerar jag Hulta, en ödegård.

Jag får sällskap av en ko med sin nyfödda kalv som stilla drar sig mot resten av flocken.

Flocken träffar vi på vid infarten till Vresselvägen.

Som omväxling på all skog fortsätter jag längs Björkaån.

Jag passar även på att titta på en grannes näckrosor.

Varför inte avsluta dagen med lite kvällsmete i Vombsjön.

Bilder från våren och sommaren 2005 och 2008.

www.vressel.se