Vressel, byn vid Björkaån

Vressel
Kommer du från söder ser du byn framför dig när du passerar bron över Björkaån.


Från norr (Övedskloster) dyker byn upp efter en lång raksträcka.


Det finns inga namnskyltar men denna vägvisare undanröjer alla tvivel på att du kommit rätt.


Västerut mot Vombsjön finns en liten hamn med båtbrygga. Här kan fiskeintresserade hyra båt.


Åmynningen och inloppet till båtbryggan.

Hultan
Österut ligger Hultan, ett trevligt strövområde.

På väg mot Vombsjön
Här är alltid nära till sjön.

Bevattningskanal vid Vressel
Kulturhistoriskt intressant är denna ängavattningskanal som
fortfarande syns tydligt i landskapet. Mer om detta finns här.

Bilder från olika årstider 2005 och 2008.

www.vressel.se