Vressel, byn vid Björkaån

Vressel

Kommer du från söder ser du byn framför dig när du passerar bron över Björkaån.

Från norr (Övedskloster) dyker byn upp efter en lång raksträcka.

Det finns inga namnskyltar men denna vägvisare undanröjer alla tvivel på att du kommit rätt.

Västerut mot Vombsjön finns en liten hamn med båtbrygga. Här kan fiske-intresserade hyra båt.

Åmynningen och inloppet till båtbryggan.

Hultan

Österut ligger Hultan, ett trevligt strövområde.

På väg mot Vombsjön

Här är alltid nära till sjön.

Bevattningskanal vid Vressel

Kulturhistoriskt intressant är denna ängavattningskanal som fortfarande syns tydligt i landskapet. Här finns en sida om detta..

Bilder från olika årstider 2005 och 2008.

www.vressel.se