Björka, en by med väl bevarad äldre bebyggelse.

5 augusti 2007

Vägen mot Sjöbo.
Husen i byn ligger samlade kring ett femvägskors.
Gatuhusen, i huvudsak uppförda strax efter skiftet (1827),
ligger på utflyttade gårdars tomter och följer ett äldre
bebyggelsemönster med byggnaderna placerade nära gatan.

Gamla skolan i Björka
Gamla skolan från 1830-talet användes till 1923.

Gamla skolan i Björka.
Gamla skolan 1914. Elevskaran verkar något ojämt fördelad, 22 pojkar, 5 flickor och en trolig lillasyster.

Vägen mot Vressel.
I byn kan man se väl bevarade korsvirkeshus.

Björka kyrka
Kyrkan från mitten av 1200-talet utan torn har bibehållit
en stor del av sin ursprungliga romanska stil.

Björka kyrka..
Här kan vi bland annat se ett triumfkrucifix från medeltiden,
altaruppsats och predikstol från 1600-talet.

Björkadammen.
Björkadammen skapades i mitten av 1960-talet då Vombsjön reglerades för vattenutvinning.

En okänd fisk
Dammen är ett nöjesfält för sportfiskare.

*****

Midsommar i Björka

19 juni 2009

Björka 17 juni 2009

Björka 17 juni 2009

Fler bilder från Skåne.

www.vressel.se