Midsommarafton 2017

Det dansande Öved

Ett nöje med resning.

Midsommar i Öved.
Midsommar i Öved.

21 juni 2017

Sommarväderfunderingar

Med lite friska fläktar kan ett besök vid Vombsjön vara roande.

Vombsjön en blåsig dag.
Vombsjön en blåsig dag.

2 juni 2017

Dirty Donald

Vressel, en plats på jordklotet.

Utsikt mot Vressel.
Det största hotet mot vår framtid och miljö är mänsklig dumhet, egoism och girighet.
Ett inlägg inspirerat av händelser i världspolitiken.

24 maj 2017

Ett spel för livet

Bor man i Vressel är det svårt att undgå strandpaddornas kärleksliv.

Strandpadda
Med de nyanlagda paddvänliga dammarna inpå huset märks det att ljudnivån har ökat
påtagligt när spelet sätter igång på kvällen. Att ett så litet djur kan låta så mycket.

Strandpadda
Strandpaddan känns igen på den gula ryggradslinjen och grönaktigt iris.
Ljudprov på strandpaddornas spel.


www.vressel.se