Januari 2017

Snö i Skåne

Det finns vintrar när det inte kommer snö från ovan,
då ställer snälla kommuner upp med andra hjälpmedel.

Stortorget i Lund.
En snödriva till barnen på ett torg mitt i centrum.

Stadsparken i Lund.
Kommunal snö på gångarna i en park.

5 mars 2017

En sista bild

Clemenstorget i Lund.

Clemenstorget i Lund, februari 2017
En tämligen tråkig bild tagen en gråmulen dag, men ändå kanske lite intressant. Detta var absolut sista
tillfället att visa upp Clemenstorget så här. Några dagar senare börjar arbetet med att flytta eller fälla
en del av träden. Om ett par år kan vi se en spårvagnshållplats rakt framför oss med en spårvagn som
skall köra 5,5Km till en åker norr om Lund. Extra intressant är torget eftersom bussen till Vressel (Sjöbo)
utgår härifrån. Man kan då undra om en fortsättning av spårvägen till Sjöbo överskred politikernas förmåga.

11 mars 2017

Vårtider

Årets första varma solstrålar sätter fart på vårkänslorna och vårsysslorna.

Vårsyssla i Hultan.
Dags att plocka fram motorsågen för att gallra och städa på tomten.

1 april 2017

Försvinnande ö

Från idag gäller nya EU-regler som förbjuder å, ä och ö i ortnamn.

Oeved 1 april 2017.
Inom Sjoebo kommun har redan utbytet av skyltar inletts för anpassningen till de nya EU-reglerna.

2 april 2017

Vombsjöstranden

Några stämningsbilder från en dag då solen inte riktigt ville vara med.

Vombsjöstranden
Vid Björkaåns mynning. Vårvädret har hittills mest varit disigt och dimmigt, inget kul fotoväder.

Vombsjöstranden
Vid Äskebäskan växer boken med hantaget vidare.

16 maj 2017

Årets majblomma

Ängsbräsma

pratensis_w5507850 (68K)
Blommor jag inte bara kan se i massor på fuktängarna utan även i den egna gräsmattan.

24 maj 2017

Ett spel för livet

Bor man i Vressel är det svårt att undgå strandpaddornas kärleksliv.

Strandpadda
Med de nyanlagda paddvänliga dammarna inpå huset märks det att ljudnivån har ökat
påtagligt när spelet sätter igång på kvällen. Att ett så litet djur kan låta så mycket.

Strandpadda
Strandpaddan känns igen på den gula ryggradslinjen och grönaktigt iris.
Ljudprov på strandpaddornas spel.

www.vressel.se