2015 började med gråväder.

1 januari 2015

Björkaån
Det är inte mycket kvar av den snö som kom några dagar tidigare.


Arbetet med att återställa de gamla bevattningskanalerna fortsatte efter nyår.

26 januari 2015

w8013795 (141K)
Några sträckor, exempelvis där kanalen gränsar till fastigheter med avloppsanläggningar,
vattenbrunnar eller liknande, tätas den med mattor av bentonitlera.

5 februari 2015

Arbete med bevattningskanal vid Vressel.
Tidigare gick kanalen rakt igenom tomten med ängsvattnarbostaden.
I fortsättningen kommer den att passera här i ett rör.

22 februari 2015

Vressel, feb. 2015
I projektet ingår även att det skall skapas nya dammar.


Rapport från fågelbordet när matförråden är på väg att ta slut.

24 februari 2015

Blåmes
Blåmes, det självklara alternativet när Sveriges nationalfågel skall utsess.
(Tyvärr blev det fågeln nedan som utsågs.)

Koltrast
RAP... Oh, ursäkta, jag har nog ätit för mycket.

Stenknäck
En ny gäst för året att hälsa välkommen.


1 april 2015

Nya tider, ny vår och nya djur.

Nya djur i Vressel.
Genom ett EU-bidrag har det äntligen blivit möjligt att starta djuruppfödning i Vressel.
Tyvärr var bidraget mycket snålt tilltaget så det räckte bara till ett avelsdjur.


12 april 2015

En smygtitt på grannbyn.


Panorama av Torps by, april 2015.


16 april 2015

Arbetet med bevattningskanalen börjar närma sig slutet.

En gammal bevattningskanalbro.
En av de gamla ursprungliga broarna får leva vidare med nya prövningar.

Den norra delen av bevattningskanalen.
Meningen var att kanalen skulle ledas under Vresselvägen till den här sista norra delen, så blir det inte.
Det har sagts något om att vattnet då skulle kunna rinna baklänges, så nu blir den utan kontakt med resten
av bevattningskanalen. Att naturen kan vara så grym. Hoppas paddorna blir glada för sina nya dammar ändå.

21 maj 2015

Efter 5-6 års planering och 9 månaders arbete i området blev det dags att inviga
Vressel-Omma nya översilningsanläggning.

Invigning av Vressel-Omma översilningsanläggning.
Efter några inledande tal blev det äntligen dags att öppna luckorna för vattnet.
Invigning av Vressel-Omma översilningsanläggning.

Översilningsanläggning vid Vressel.
Nu återstår att se hur och om natur och miljö förändras och om anläggningen fungerar som utlovat.

Alla bilder från arbetet med bevattningskanalen som har visats tidigare finns samlade här.


26 juni 2015

Sol, sommar, semester och bad.

Badplatsen vid Öved.
Det blev inte något vidare badväder i juni, badplatserna verkar öde.

Badplatsen vid Öved.
Vattnet i Vombsjön var inte särskilt lockande vid det här tillfället.


26 juli 2015

Upplev naturen, sommaren är kort.

En äng vid Björkaån.
Arbetet med bevattningsanläggningen verkar nu vara helt avslutat. Det sista som gjordes
var att sätta upp nya elstängsel, men också möjlighet att vandra längs Björkaån.


6 augusti 2015

De blåsvarta björksteklarna fick problem.

Blåsvart björkstekel.
Även i år kläcktes blåsvart björkstekellarver, men deras angrepp blev betydligt mindre än tidigare.
De flygande insekterna sågs senare på sommaren än tidigare år och larverna verkar inte trivas så bra.
Kan det vara vädret med sen sommarvärme och sedan lång torka som inte har varit så gynnsamt för dem.


16 september 2015

Årets sista utflykt till kornåkern.

Skördetröska i kornåkern
Moderna jordbruksmaskiner är troligen utrustade med datorer och elektronik,
något som inte alla låter sig imponeras av. Den här gamla tröskan som
visar upp sig i Vressel varje höst har nog bara en eltråd, den till strålkastarna.


8 oktober 2015

Inte bara höstmörker.

En förmögenhet.
Sverige får nya mynt och sedlar, men fortfarande saknas 90-öringen.
Riksbanken tittar nog inte på butikernas prislappar. Det är väl för djärvt
att hoppas att handeln skall växa ifrån det fåniga larvet vid prissättningen.

Cykelväg
Sjöbo uppmanar kommuninnevånarna att cykla mera. Det gör vi så gärna bara vi kommer fram.


28 oktober 2015

Hösttorka.

Vombsjön
Det är nu åter den tid då man kan se Vombsjön tömmas på vatten.

Vombsjön
Vida, nästan oändliga stränder. Det är synd att det inte är badsäsong.

Båtplatsen vid Vressel.
Gångbron till båtarna visar tydligt hur lågt vattenståndet är i Björkaån.

Björkaån
Björkaåns mynning är nymuddrad så det är inget problem för de stora båtarna att ta sig in och ut.

Björkaån
Det finns platser i Björkaån där det kan kännas jobbigt att ta sig fram även med kanot.

Björkaån
Det är inte helt stopp på vattenflödet i Björkaån vilket man kan se här vid Omma.

Ängsbevattningskanal
Luckorna till den nyinvigda bevattningskanalen är stängda så här försvinner inget åvatten.
Sanningen är nog att det hade inte kommit något vatten även om de hade varit helt öppna

Ängsbevattningskanal
Bevattningskanalen vilar sig för tillfället för framtida stordåd. Det verkar mest vara vilda djur som rör sig i denna.


20 december 2015

I det djupaste mörkret

Clemenstorget i Lund
Efter en lång tråkig grå höst kan det vara lämpligt att avsluta året genom att
lysa upp tillvaron med en ljuspunkt från en blivande spårvagnshållplats i Lund.


Några bilder från Lund finns samlade här.


www.vressel.se