Inför hösten

28 september 2013.

Några bilder och tankar medan vi väntar på hösten.

Rådjur
Var tar alla nedfallna äpplen vägen?

Övedskloster.
Ett vindsfönster i marknivå.

Väg 104 genom Övedskloster.
Det fanns en tid då flera mindre privata skånska järnvägar levde på årets
sockerbetstransporter, det gör de inte längre, trots att resorna har blivit längre.
Järnvägarna är sedan länge borta och de moderna tågen kör på andra vägar.

???
Sett i naturen (???).

Vombsjön i slutet av september.
Dagens Vombsjön: Nu har det blivit så in i vassen torrt att allt är brunt.

Fiske i Vombsjön.
Jag undrar när det ska gå att ta en promenad runt fiskenäten.


Efter sommaren

8 september 2013.

Lågt vattenstånd i Vombsjön sätter sin prägel på landskapet.

Badplatsen vid Öved
Den öde badplatsen vid Öved.

Övedsbäckens mynning.
Övedsbäcken verkar ha svårt att bestämma sig för vart den skall ta vägen.

Björkaån vid Vressel.
Det som finns kvar av Björkaån.

Ett träd i Öved.
Oxen på trädet.