2013, ett urval ur arkivet

Hela arkivet finns här.

På glid

26 januari 2013.

Kylan sätter sin prägel på våra nöjen.

Skriskoåkare på Vombsjön
Vid Björkaåns mynning.

Naturliga träd

6 februari 2013.

eller träd i naturen.

Ett träd i Äskebäskan.
Jag har alltid undrat vad i all världen trädet skall ha handtaget till.

Ett träd i Äskebäskan.
Jag har fått lära att träd skall växa uppåt, något som en del verkar strunta i.

Lantbruksnytt

1 april 2013.

Idag gäller nya EU-regler.

Traktor med färdigvagn.
För att förbättra den dagliga hygienen hos nötboskapen inom EU måste alla djurägare ha tillgång till en så
kallad färdigvagn för att vara snabbt på plats efter behov. Fiffel skall förhindras genom att myndigheten
kommer att träna upp inspektörer som skall åka omkring och prova att papperskvaliteten är den rätta.

Vägledande doft

16 maj 2013.

Månadens blomma är lätt att hitta om man har luktsinnet kvar.

Allium ursinum.
Ramslök omger sig med en tydlig doft av gräslök.

Allium ursinum.
Bladen kan vara till stor glädje i matlagningen.

Allium ursinum.
Ramslök är ingen bristvara, det räcker nog även om man har många matgäster.

Convallaria majalis.
Det gäller att se upp! Det finns en annan doftande växt med liknande blad, dessa är giftiga.

Årets ljus

Midsommar 2013.

Tips till alla med nybrända biffar och korvar på osande sommargrillar.

Sandstekel.
Behöver ni hålla maten färsk i sommarhettan utan kylskåp. Gör som sandstekeln, slå inte ihjäl
biffarna och korvarna direkt utan bedöva dem och håll dem levande tills de ska ätas.

Skoldags

16 augusti 2013.

Äntligen är det tråkiga sommarlovet slut och alla barn är glada för att de får börja skolan.

Den gamla skolan i Öved.
En gammal före detta skola i Öved byggd på 1760-talet.
Den är det norra av de två hus som flankerar kyrkan.

Glada skolelever.
De sista eleverna i skolan blev denna glada skara som började här i första klass den 18 augusti 1955.

Inför hösten

28 september 2013.

Några bilder och tankar medan vi väntar på hösten.

Rådjur
Var tar alla nedfallna äpplen vägen?

Övedskloster.
Ett vindsfönster i marknivå.

Väg 104 genom Övedskloster.
Det fanns en tid då flera mindre privata skånska järnvägar levde på årets
sockerbetstransporter, det gör de inte längre trots att resorna har blivit längre.
Järnvägarna är sedan länge borta och de moderna tågen kör på andra vägar.

Vårt öde

15 oktober 2013

Det är inte lönt att protestera, hösten och vintern kommer ändå över oss.

Utsikt mot Frualid.
Det går inte att ta fel på vilken årstid som väntar oss.

Getingbo
Ett tyst och öde sommarhus.

Midvinter

21 december 2013

Det har varit blåsiga dagar den senaste tiden.

 Ett sönderblåst hus.
Det lutande huset vid Vressel lutar snart inte längre.

Vombsjön vid Björkaåns mynning.
Midvinterstämning vid Vombsjön.

www.vressel.se