Marknära ting

26 april 2013.

Hartassar, hästhovar och larvfötter.

Hare.
Väluppfostrade djur vet hur man gör när det är dags
för fotografering. Sitta vackert och le mot kameran.

Tussilago farfara
Hästhoven får bli månadens blomma trots att den ibland uppfattas
som ett besvärligt ogräs. Hästhovste kan användas som
lenande och svettdrivande medel vid förkylningssjukdomar.

Grävmaskin.
Det verkar vara mudder och bottenskrap på gång i Björkaån.

**********

En seg vinter och en velig vår

16 april 2013.

Det har inte varit så livat i naturen den senaste tiden.

Phasianus colchicus.
Jag tänkte sätta en fjäder i hatten, men lyckades inte komma överens med den nuvarande ägaren.

**********

I skogen

6 april 2013.

Några bilder från en skogspromenad, den sista på den här platsen.

Hultan.

Hultan.

Hultan.

Hultan.
Hultan med Torps by och sluttningen mot Frualid i bakgrunden.

**********

Lantbruksnytt

1 april 2013.

Idag gäller nya EU-regler.

Traktor med färdigvagn.
För att förbättra den dagliga hygienen hos nötboskapen inom EU måste alla djurägare ha tillgång till en så
kallad färdigvagn för att vara snabbt på plats efter behov. Fiffel skall förhindras genom att myndigheten
kommer att träna upp inspektörer som skall åka omkring och prova att papperskvaliteten är den rätta.