Små enkla nöjen

26 september 2012.

Höst, dagar då man måste anstränga sig för att se något positivt.

Det rasande huset.
Det är inte första bilden, men kan bli den sista.

Erithacus rubecula.
Samma gren, samma tid varje år.

**********

I Vombsjöns djup

16 september 2012.

Lågt vattenstånd skapar oro i musselkolonin.

Förvirrade musslor.
Tydliga spår av förvirring.

Mussla på villoväg.
En stackare som har en svår dag framför sig, troligen den sista.
Att med 1 cm/min. försöka gå upp på stranden är ingen framtid.

**********

Vombsjöns höjder

6 september 2012.

Vi har kommit till den tid på året då den låga vattennivån tillåter en promenad i sjön.

Vombsjön
Den lilla vassholmen en bit ut i sjön har fått förbindelse med fastlandet.

Vombsjön
Att det pumpas in nytt vatten då och då gör ingen märkbar skillnad.

Vombsjön
Trots låg vattennivå blir det nog inget problem med fiskelyckan.

-----

Euphrasia brevipila
Månadens blomma, ögontröst, en gång använd som läkemedel mot ögonsjukdomar.
Numera tycker man sig veta bättre så vi får nöja oss med att titta på den.