Höstdrömmar

26 november 2012.

Varma soliga dagar vid stranden.

Vombsjön en tråkig dag.

Vombsjön en tråkig dag.

Vombsjön en tråkig dag.

**********

Hösttankar

16 november 2012.

Några intryck från en promenad i dis och dimma.

Lärkplantering.
Lärkplantering, ett tråkigt inslag i det skånska landskapet.

Lärkplantering
I den här miljön är det nog bara Ips cembrae som trivs.

Myrstack
Här är det mera livat trots att det inte gick att se en enda myra denna ruggiga
höstdag, de höll sig inne i den goda stackvärmen. De kan behöva vila upp sig till
nästa sommars flit. Myror kan leva i många år om inga elaka djur eller människor
förstör för dem. Det lär finnas exempel på en drottning som levde i nästan 29 år.


Här går livet vidare på sitt speciella sätt.

**********

Färglöst

8 november 2012.

En månad då nästan allt verkar mörkt och grått.

Hultan och Vombsjön.
Hultan, här har skogen ersatts med en lärkplantering.

Äskebäskan.
Äskebäskan, ett litet område med orörd skog där naturen lever.

Äskebäskan.
Det eviga trädet.
För mig är universum det eviga, det har alltid funnits och
kommer alltid att finnas, oavsett vad andra tror och tänker.
Att i det perspektivet få stå inför det eviga trädet känns extra spännande.