Våren bekräftad

25 februari 2012

Meteorologerna har med hjälp av temperaturen bestämt att det råder vår i Skåne.

Is på stranden.
Isen ser ut att försvinna.

En av grannarna på ängen.
Jag fick nya grannar i höstas, de verkar sällskapliga.

**********

Fågeljakten

14 februari 2012

Samarbete är kortaste vägen till bra resultat.

Garrulus glandarius
Nötskrika.

Garrulus glandarius
Jag har länge jagat dessa för bilder, men de har alltid lyckats hålla sig undan. Lösningen visade
sig enklare än jag kunde ana, bara lite gammalt bröd och samarbetsviljan blev nästan oändlig.

**********

Vintergreppet

7 februari 2012

Kyla, is och snö, något vi får försöka stå ut med.

Vombsjön.
Vombsjön, bara is så långt man ser.

Vombsjön.

Betande häst.
Hästmaten verkar lite torr och frusen.

Milvus milvus
Det finns fåglar som får vara glada även när det är kallt.