Aprilkväll vid Vombsjön

23 april 2012

I väntan på regnet.

Vid Vombsjön.

Vid Vombsjön.

**********

It's spring in the English park

18 april 2012

Just a few pictures from a morning stroll.

Engelska parken, Övedskloster.

Engelska parken, Övedskloster.

Engelska parken, Övedskloster.

**********

Påskglädje

2 april 2012

Det är trevligt med påskblommor, men har man inga egna
odlingar får man nöja sig med vad den vilda naturen erbjuder.

Petasites hybridus

Ranunculus ficaria

Chrysosplenium alternifolium

Det är kul med små näpna påskkycklingar, men har
man inga egna höns får grannens hästar bidra.

Dagens föl
Dagens näpna påskföl, några timmar gammalt.

Mor och dotter.

**********

Den sällsynta finken

1 april 2012

En sibirisk storklits (Carduelis smartlirpa) kan beskådas i Vressel just nu.

Carduelis smartlirpa
Det är första gången denna mycket sällsynta fågel har setts här. Den verkar ganska
orädd och kommer gärna när man kallar på den. Vill man se den är det bara att
ställa sig i skogen och ropa högt så kanske den kommer fram och visar upp sig.