Höstljud

25 oktober 2011

Gäss
Gässen kvackar.

Större hackspett.
Hackspetten knackar.


Husen knakar.

**********

En vacker höstdag

10 oktober 2011

Några intryck från en promenad längs Vombsjön.

Vombsjön i oktober
Nu är det dags, sjön sjunker och stränderna breder ut sig.

Sädesärla vid Vombsjöstranden.
Förr trodde man att fåglar övervintrade på sjöbotten.

Benved.
Benved, ett lysande inslag längs strandvägen.

Liten guldvinge.
Det finns de som inte ger upp i första taget utan fortsätter att påminna om sommaren.