Stormens offer

28 november 2011

Några storm eller orkanbyar passerade Vombsjön under natten.

Stormens offer.
Sjöns nya vattenledning drabbades hårt.

Stormens offer.

Stormens offer.

**********

Höstnytt

19 november 2011

Till lands och till sjöss.

Betande hästar.
I beteshagen har de trevliga korna ersatts med hästar.

Vattenledning till Vombsjön.
Vombsjön har fått ett nytt avlopp. Vill du se hur, klicka här eller på bilden ovan.

**********

Stenkultur

12 november 2011

Stenar kan bära på intressant historia.

En möjlig verkasten.
Verkastenen i Vressel?
Vill du veta mer, klicka här eller på bilden ovan.

**********

Skånska högtider

6 november 2011

Några fåglar som kom och ville säga adjö.

Gäss
Den sista bilden.

Gässlingar.
Den första bilden 4 månader tidigare.